Politikalarımız

Kalite Politikamız

Firmamız aşağıdaki ilkeleri kalite politikası olarak benimsemiştir. Bütün faaliyetlerimizde Müşteri Memnuniyeti ni esas almak, Eğitim ve bilinçlendirmeye gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini artırmak, Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlayıp, etkinliği ve verimliliği artırmak, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Standart’ ının gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Mettaş Civata

Çevre Politikamız

Firmamız, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir. Firmamız faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkedeki yasal zorunluluklara uymayı taahhüt eder. Firmamız, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır. Firmamız, çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.

İşçi Sağlığı Politikamız

Firmamız, çalışanlarının İşçi sağlığı ve İş Güvenliğini sağlamak için lüzumlu olan işleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı ilke olarak benimsediğinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda “ÖNCE GÜVENLİK” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiç bir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

FORMLAR

METTAŞ CİVATA

Bağlantı elemanlarına ait tüm ürünlerin üreticisiyiz.

İNSAN KAYNAKLARI

Form için Lütfen Tıklayınız

METTAŞ

METTAŞ